Bizimlə Əlaqə

ASMEDİA İNFORMASİYA BİRLİYİNİN nəznində fəaliyyət göstərən ASMEDİA.ORG İNTERNET TELEVİZİYASI Birliyin rəsmi xəbər televiziyasıdır. ASMEDİA.ORG-un məqsədi Dövlət Rəbərinə Dövlətimizə və Xalqımıza xidmət etməkdir və o cümlədən Dünyada və Ölkədə baş verən hadisələri oxucu auditoriyasına düzgün təqdim etməkdir.INTERNET TELEVİZİYANIN işinin qurulmasında və aparılmasında yaradıcı kollektivi ilə yanaşı oxucular da aktiv iştirak edə bilərlər.ASMEDİA.ORG-un əlaqə vasitələri ilə oxucular qarşılaşdıqları hadisələrlə bağlı operativ məlumat vermək imkanları var.
Asmedia İnformasiya Birliyinin
Sədri: Famil Cəfərov Kəngərli
Email:Asmediaorg@gmail.com